Welcome to Slovakia WWW Server
Running on Apache Web Server under Raspbian operating system (Axadea).

Moje knihy:
Galaktický žoldnier (akčné scifi)
Žezlo Chaosu (klasická fantasy o nesmierne mocnej čarodejnici)